Hersenschudding (lichte)

Er is een (lichte) hersenschudding vastgesteld, waardoor er last kan zijn van hoofdpijn en/of duizeligheid. Opname in het ziekenhuis is niet nodig. Het kind heeft wel behoefte aan rust, maar wees alert op sufheid, want dat kan duiden op complicaties. Daarom luidt het advies om bij het kind te blijven. Maak het regelmatig wakker als het slaapt om eventuele complicaties op tijd op te merken.

Klachten

Klachten die bij een hersenschudding kunnen duiden op complicaties, zijn: een toename van hoofdpijn en/of duizeligheid, sufheid, verwardheid, misselijkheid en/of braken. Neem direct contact op met het ziekenhuis als een van deze klachten zich voordoet.

Wekadvies

Het advies het kind regelmatig wakker te maken, heet een wekadvies. Dit houdt het volgende in: maak het kind de eerstvolgende 24 uur elke 2 uur goed wakker. Let er hierbij op dat het kind u helder aankijkt en reageert zoals altijd.

Als het kind niet alert reageert of niet is wakker te krijgen, neem dan direct contact op met de Spoedeisende Hulp. Doe dit ook bij complicaties, vragen of twijfels.

Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende Hulp is altijd bereikbaar op: (070) 210 6646.

Contact

Kinderchirurgie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4986

image_3006Meer informatie