Niet ingedaalde zaadbal (orchidopexie)

Als een zaadbal niet is ingedaald, zit die niet in de balzak. Dit bedreigt de normale ontwikkeling van de zaadbal en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijk geslachtshormonen.

Er zijn verschillende vormen van het niet indalen van de zaadbal:

Retractiele testis

Hierbij is de zaadbal wel normaal ingedaald, maar wordt het er door spierwerking uitgetrokken tot hoog in het lieskanaal. De zaadbal is dan in de balzak te masseren, waardoor geen behandeling nodig is.

Retentio testis

Hierbij ligt de zaadbal ergens in het normale indalingstraject. Een operatie (orchidopexie) is dan nodig. Via een sneetje in de lies wordt de zaadbal met de zaadleider en zijn bloedvaten opgezocht en vrijgemaakt. Via een sneetje in de balzak wordt de zaadbal naar beneden gehaald en vastgezet.

Ectopische testis

Hierbij ligt de zaadbal buiten het normale indalingsgebied en is dezelfde operatie nodig als bij de retentio testis.

Cryptorchisme

De zaadbal ligt dan in de buik. Hierbij is de zaadbal bij de controle op de polikliniek helemaal niet te ontdekken (het is niet te voelen en op de echografie is het niet in de lies te zien) en is eerst nader onderzoek met behulp van een kijkoperatie nodig. Als het aan beide zijden voorkomt, is ook (hormoon)onderzoek nodig om vast te stellen of er wel een of twee zaadbal(len) aanwezig is/zijn.

Operatie

Het is voor de chirurg die de operatie doet, belangrijk de voorgeschiedenis van de ligging van de zaadballen te kennen. Daarom is het verstandig de gegevens van het consultatiebureau en eventueel de schoolartsendienst op te vragen en mee te nemen naar het ziekenhuis.

De operatie gebeurt onder algehele verdoving (narcose) en gebeurt in principe in dagbehandeling.

De operatie duurt 30 tot 45 minuten.

Contact

Kinderchirurgie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4986

image_3006Meer informatie