Schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet)

Schisis is een aangeboren spleet in de lip, kaak en/of gehemelte. Hieraan ligt een ontwikkelingsstoornis ten grondslag, die vroeg in de zwangerschap plaatsvindt. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze gestoorde ontwikkeling. Statistisch gezien komt deze afwijking bij 1 op de 750 pasgeborenen voor.

Niet erfelijk

Over het algemeen kan gesteld worden dat deze afwijking niet erfelijk wordt overgedragen. Wél is het zo dat een ouder met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet een iets hogere kans heeft om een kind met een dergelijke afwijking te krijgen.

Het Klinisch Genetisch Centrum in Leiden (erfelijkheidsleer) geeft advies over het risico bij een eventueel volgende zwangerschap.

Gerelateerde links