Bloedtransfusie

Bloedtransfusie is onder meer nodig bij sommige grote operaties. Denk hierbij aan hart- en longchirurgie en de operaties van aneurysmata (verwijdingen van de bloedvaten). Maar ook in andere gevallen kan een bloedtransfusie nodig zijn.

Om te kijken of iemand, ook als donor, geschikt is voor een bloedtransfusie wordt het bloed goed onderzocht op het KCHL.

Kruisproef

Bij mensen die snel een transfusie nodig hebben, wordt een kruisproef uitgevoerd. Hierbij wordt serum van de ontvanger in contact gebracht met rode bloedlichaampjes van de donor. Als de uitslag hiervan positief is, kan er geen bloedtransfusie plaatsvinden.

Met alle voorzorgen wordt het aantal ongewenste (en soms levensbedreigende) bijwerkingen van een bloedtransfusie tot een minimum beperkt.

Contact

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) 
Juliana Kinderziekenhuis