Kijkoperatie (laparoscopie)

Een laparoscopie (kijkoperatie) kan om verschillende redenen nodig zijn. Enkele daarvan zijn: blindedarmontsteking, onbegrepen buikklachten, een niet ingedaalde zaadbal die niet in de lies is gevonden, en een afwijking in de buikholte die met behulp van een echo-onderzoek is vastgesteld.

De operatie wordt gedaan onder algehele verdoving (narcose). De laparoscopie gebeurt tijdens een opname van één dag of tijdens een korte opname . Dit is afhankelijk van de indicatie en grootte van de ingreep. De arts bespreekt dit vooraf met (de ouders van) het kind.

Videocamera

Via kleine sneetjes in de buik wordt de buik een beetje opgeblazen, zodat ruimte ontstaat voor een kleine videocamera en chirurgische instrumenten. Deze zijn nodig om de laparoscopie goed uit te voeren. Soms wordt een grotere snee gemaakt om het orgaan waaraan geopereerd wordt, goed naar buiten te kunnen halen. Denk hierbij aan een blinde darm, galblaas of een nier.
De huid wordt aan het eind van de operatie dichtgemaakt met oplosbare hechtingen en afgedekt met steristrips (smalle hechtpleistertjes) en pleisters.

Hoe lang de operatie duurt, is afhankelijk van de ingreep die in de buik nodig is.

Contact

Kinderchirurgie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4986

image_3006Meer informatie