Kinderbekkenfysiotherapie

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?

In het Juliana Kinderziekenhuis zijn twee kinderbekkenfysiotherapeuten werkzaam. De kinderbekkenfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de problemen en de mogelijke behandeling daarvan rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. 

Onderzoek

Na een verwijzing door de behandelend arts volgt er een afspraak met de kinderbekkenfysiotherapeut op de afdeling Fysiotherapie van het Juliana Kinderziekenhuis.

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats met u, uw kind en de kinderbekken-fysiotherapeut. Op deze manier kunnen wij zowel het probleem als de hulpvraag goed inventariseren. De ontwikkeling van uw kind, het zindelijkheidsproces, het toiletgedrag en het eet- en drinkgedrag worden in kaart gebracht. Verder vragen wij zowel van u als ouder als van uw kind vragenlijsten en poep- en plaslijsten in te vullen. Zo krijgen wij een goed beeld van de klachten die uw kind heeft.

Bij de eerste of tweede behandeling krijgt uw kind een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt de algemene motoriek beoordeeld. Ook onderzoeken we het functioneren (het aan- en ontspannen) van de bekkenbodemspieren.

Behandeling in het Juliana kinderziekenhuis

Naar aanleiding van de uitkomsten van de vragenlijsten en het onderzoek bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut met u welke behandeling het meest zinvol is.

Is uw kind nog geen 5 jaar? Dan krijgt u, als ouder, meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding.

Bij oudere kinderen kan de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen.

Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.

Bereikbaarheid van de afdeling Kinderfysiotherapie

Sascha van der Velden en Odette van Zon zijn de kinderbekkenfysiotherapeuten van het Juliana Kinderziekenhuis. Zij zijn bereikbaar

  • van maandag tot en met donderdag
  • van 8.30 uur tot 17:00 uur
  • de afdeling Fysiotherapie van het Juliana Kinderziekenhuis is bereikbaar via het telefoonnummer (070) 210 7431.

Gerelateerde specialismen