Operatie aan penis (hypospadiecorrectie)

Bij een hypospadie is het laatste stukje van de plasbuis niet goed gevormd. Daardoor mondt de plasbuis uit op een andere plaats dan gewoonlijk, bijvoorbeeld midden op de penis.

De hypospadie wordt zo vroeg mogelijk, maar bij voorkeur in de peuterleeftijd, gecorrigeerd. Daardoor zal het kind zich er later weinig of niets meer van herinneren.

De operatie

Hoe uitgebreid de ingreep is, kan pas definitief vastgesteld worden tijdens de operatie. Dit is afhankelijk van de plaats van de plasopening. Ook wordt tijdens de operatie gecontroleerd of de penis bij een erectie recht staat. Is dat niet het geval, dan wordt de verkromming opgeheven. Daarna wordt de plasbuis hersteld zodat de opening zo veel mogelijk op de 'normale' plaats komt te liggen, dat wil zeggen bij de punt van de penis.

Gerelateerde specialismen