Botdichtheidsmeting - botdensitometrie - dexascan

Een botdichtheidsmeting heet in medische termen botdensitometrie of Dexascan. Het onderzoek wordt gedaan om de kalkhoudendheid van de botten de bepalen. Tijdens het onderzoek wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen.

Het onderzoek

De meting wordt bepaald aan de hand van opnamen van de onderrug en de heup. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Het kind komt op de rug op de onderzoekstafel te liggen. Het is belangrijk dat het zo stil mogelijk ligt tijdens het onderzoek. Daarom zullen de benen met behulp van een kussen en steun in de juiste positie worden gelegd. Vervolgens schuift het apparaat langzaam van beneden naar boven. Dit gebeurt 2 keer.

 

Gerelateerde specialismen