EEG-onderzoek (Elektro Encefalogram)

In de hersencellen vindt voortdurend elektrische activiteit plaats. Deze activiteit kan worden opgevangen en geregistreerd. Dit gebeurt met behulp van ronde metalen plaatjes (elektroden) die op de hoofdhuid geplakt worden. Deze elektroden zijn met draadjes verbonden aan een computer, die de opgevangen signalen vastlegt.

Functioneren hersenen

Aan de hand van deze registratie van de elektrische activiteit van de hersenen wordt informatie verkregen over het functioneren van de hersenen, met name of er sprake is van epilepsie.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1 tot 1,5 uur en is niet pijnlijk.

Fotoboek

Er is een fotoboek over het onderzoek aanwezig op de polikliniek, op de afdeling en in de behandelkamer. Dit is voor het onderzoek in te zien.