Waterstofademtest

Met behulp van een waterstofademtest worden bepaalde vormen van overgevoeligheid voor suikers achterhaald.

Aan het begin van het onderzoek wordt een ademmonster afgenomen: uw kind ademt via een buis uit in een opvangsysteem. Na deze eerste uitademing krijgt uw kind een suikeroplossing te drinken. Daarna ademt uw kind om het half uur uit in het opvangsysteem. Uw kind mag niet eten en drinken (behalve een slokje water).

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 3 uur. Na afloop van het onderzoek mag uw kind weer gewoon eten en drinken.

Waarschuwing

Het kan gebeuren dat uw kind tijdens het onderzoek darmklachten krijgt. Meldt dit direct aan de laboratoriummedewerker.

Contact

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) 
Juliana Kinderziekenhuis