Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)

De opname van een kind in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn en spanning, onzekerheid en vragen oproepen. Ook levens-, zingevings-, geloofsvragen en ethische vragen. Als een kind of een ouder hierover wil praten met een geestelijk verzorger dan kan dat in het Juliana Kinderziekenhuis.

Rituelen

Ook kan er een beroep worden gedaan op een geestelijk verzorger voor rituelen (zoals gebed en ziekenzegen) en sacramenten (zoals de bediening van de doop).

De geestelijk verzorgers kunnen hiervoor ook contact leggen met een vertegenwoordiger van de eigen geloofs- of levensovertuiging.

Contact

Het contact met de geestelijk verzorger kan worden gelegd via de verpleging, arts, doktersassistente of het algemene telefoonnummer.

Voor zeer dringende gevallen buiten normale werktijden, is ook altijd een geestelijk verzorger bereikbaar.

Contact

Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie