Downsyndroomteam

Het Downsyndroomteam ondersteunt ouders en behandelaars van kinderen met het Downsyndroom. Deze ondersteuning richt zich vooral op de onderzoeken naar specifieke medische problemen die kinderen met het Downsyndroom vaak hebben.

Samenstelling

Het team bestaat uit eenkinderartsen, een fysiotherapeut, een revalidatiearts, een logopedist, een ergotherapeut, enkele contactouders, een KNO-arts, een audiometrist, een doktersassistent en een secretaresse.

Expertise

Dankzij de expertise van het multidisciplinaire Downsyndroomteam worden kinderen uit de hele Haagse regio, en soms daarbuiten, naar het Downsyndroomteam in het Juliana Kinderziekenhuis verwezen.

Downspreekuur

Kinderen met het Downsyndroom van 0 tot en met 6 jaar komen in aanmerking voor het speciale Downsyndroomteam-spreekuur. Het spreekuur wordt één keer per maand gehouden, met uitzondering van de zomermaanden.

Downsyndroomteam
Het Downsyndroomteam