Kinderchirurgie

Veel kinderen komen naar het Juliana Kinderziekenhuis met aandoeningen als liesbreuken, navelbreuken en niet ingedaalde balletjes. Via de Spoedeisende Hulp (SEH) komen ook kinderen binnen met blindedarmontstekingen, botbreuken, (brand)wonden of hersenschuddingen.

Omdat het JKZ echt gespecialiseerd is in de kinderchirurgie, is het ook mogelijk veel te vroeg geboren kinderen te opereren of kinderen met complexe(re) afwijkingen. Doordat er ook gespecialiseerde kinderanesthesisten zijn, kunnen ook kinderen met specifieke syndromen of hartafwijkingen operaties krijgen in dit ziekenhuis.

Combi-afspraken

Kinderen die bij meerdere artsen onder behandeling zijn, worden zoveel mogelijk 'gecombineerd' geholpen. Dit houdt in dat er afspraken worden gemaakt waarbij diverse onderzoeken/behandelingen op één afspraak met elkaar worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele ingreep onder verdoving (narcose), zoals het plaatsen van trommelvliesbuisjes tijdens een liesbreukoperatie.

Speerpunten

Het JKZ is gespecialiseerd in de behandeling van botbreuken in de onderarm en in het uitvoeren van kijkoperaties, waarbij kinderen via zo klein mogelijke sneetjes geopereerd worden.

Samenwerking academische ziekenhuizen

Voor de zeer zeldzame afwijkingen zijn er goede samenwerkingsverbanden met de kinderchirurgische centra in de academische ziekenhuizen.

Contact

Kinderchirurgie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4986

image_3006Meer informatie
 

Wachttijden

Locatie Leyweg
7 dagen
Locatie Sportlaan
5 dagen
Locatie JKZ
5 dagen

Alle wachttijden.