Kinderdermatologie

Zowel in het Juliana Kinderziekenhuis als op de overige locaties van het HagaZiekenhuis wordt veel aandacht besteed aan huidaandoeningen bij kinderen. Naast veel voorkomende huidproblemen bij kinderen, zoals eczeem, is er ook ruime aandacht voor en kennis op het gebied van zeldzamere huidaandoeningen. Daarbij overlegt de Dermatoloog waar nodig met de kinderartsen en andere gespecialiseerde artsen.

Daarnaast is er maandelijks een multidisciplinair spreekuur voor aangeboren vaatafwijkingen: het AVA spreekuur.