Kindergeneeskunde

Begeleiding Medisch Pedagogische Zorg

Kinderen vanaf 3 maanden tot 18 jaar, die opgenomen worden op een van de twee interne verpleegafdelingen, ontvangen eventueel begeleiding van de Pedagogische Zorg.

Kinderen die korter dan 48 uur zijn opgenomen, onder de 3 maanden zijn of voor 1 dag komen en dezelfde dag weer naar huis gaan, komen niet automatisch voor deze begeleiding in aanmerking. Als er wel sprake is van een hulpvraag, kan de Medisch Pedagogisch Zorg eventueel ingeschakeld worden door de behandelend arts.