Logopedie

De logopedist van het Juliana Kinderziekenhuis is gespecialiseerd in de begeleiding van zeer jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, kinderen met spraak- en taalproblemen als gevolg van een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) en jonge kinderen met het Syndroom van Down. Daarnaast onderzoekt en behandelt zij kinderen met problemen op het gebied van de stem, de spraak, de taal, het gehoor, de communicatie en de primaire mondfuncties.

Verwijzing nodig

Kinderen kunnen alleen bij de logopedist van het JKZ terecht na een doorverwijzing van een specialist uit het JKZ. Deze arts overlegt ook met de ouders en logopedist of het onderzoek en de behandeling binnen het ziekenhuis moet plaatsvinden of daarbuiten bij een vrijgevestigde logopedist dicht bij huis.

Behandeling

Eerst is er een kennismakingsgesprek waarbij de logopedist via verschillende vragen de klacht(en) en oorzaak ervan probeert te achterhalen. Ook maakt ze via een spel een inschatting van de verschillende mogelijkheden van het kind. Daarna volgt een gesprek over wat er gedaan kan worden. Soms wordt het kind (terug)verwezen naar de arts of voor onderzoek doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum.

In andere gevallen krijgt het kind wekelijks logopedie.

Contact

Logopedie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie