Medisch Pedagogische Zorg

Hulpverlening bij medische en verpleegtechnische behandeling

Wanneer kinderen worden opgenomen, is het belangrijk dat kind en ouders de juiste informatie ontvangen en goed worden voorgelicht. Dit doet de Medisch Pedagogische Zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Emoties en gedrag

Tijdens de opname is er aandacht voor de emoties en het gedrag het kind. Gedrag van kinderen kan veranderen door wat zij in het ziekenhuis meemaken. Kinderen kunnen anders op ouders reageren dan dat zij gewend zijn. Zo kan het kind erg boos of verdrietig zijn. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld het weigeren van medicijnen of het problemen maken bij het eten.

Angstig

De Medisch Pedagogisch Zorg kan ouders inzicht geven in de reactie van hun kind, zodat zij dit gedrag kunnen plaatsen en er beter mee om kunnen gaan. Kinderen kunnen ook angstig zijn voor bepaalde behandelingen of onderzoeken. Of ze kunnen opzien tegen een mogelijke volgende opname. De Medisch Pedagogische Zorg kan dit tijdig signaleren en kind en ouders helpen hier goed mee om te gaan.

De mate van ondersteuning is afhankelijk van de opnamereden.

Contact

Medisch Pedagogische Zorg 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie