Medisch Pedagogische Zorg

Hulpverlening bij pedagogische problemen

Het kan voorkomen dat kinderen niet ziek zijn, maar opgenomen worden, omdat er thuis problemen zijn in de opvoeding. Dan wordt gesproken van een pedagogische opnamereden.

Doordat zich problemen in de opvoeding voordoen, kan het zo zijn dat de gezondheid van het kind in gevaar komt en daardoor opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen met voedingsproblemen of kinderen die zeer frequent huilen. Het kind wordt dan onder meer opgenomen ter observatie om het probleem in kaart te brengen.

De Medisch Pedagogische Zorg wordt eventueel door de behandelend arts ingeschakeld.

Contact

Medisch Pedagogische Zorg 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie