Medisch Pedagogische Zorg

Hulpverlening bij psychosociale problemen

Een reden van opname kan zijn dat een kind lichamelijke klachten heeft/ervaart. Denk hierbij aan hoofdpijn of buikpijn. Een kind wordt dan met deze klachten opgenomen en in het ziekenhuis wordt met behulp van diverse onderzoeken gekeken of de klachten een medische oorzaak hebben.

Als dit niet zo blijkt te zijn, wordt naar andere aspecten gekeken, zoals de thuissituatie of de situatie op school. Hier kan ook de oorzaak liggen voor de eventuele hoofdpijn- of buikklachten.

Gedrag observeren

Door de klachten kunnen de kinderen misschien niet meer hun normale dingen doen, zoals spelen, naar school gaan en dergelijke. In het ziekenhuis wordt het (gedrag van) het kind onder meer geobserveerd om een beter beeld te krijgen van het kind, zijn omgeving en de pijnklachten. Hierbij kan de behandelend arts de Medisch Pedagogische Zorg inschakelen.

Contact

Medisch Pedagogische Zorg 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie