Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie worden per jaar ruim 500 baby's opgenomen die direct of korte tijd na de geboorte extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn doordat ze bijvoorbeeld te vroeg geboren zijn of doordat de pasgeborene na de geboorte problemen heeft door bijvoorbeeld een infectie of een geboortetrauma.

De afdeling Neonatologie biedt:

 • Post IC/HC status (Intensive Care/High Care). De afdeling heeft een post IC/HC status (Intensive Care/High Care). Dit betekent dat ze aan hoge kwaliteitseisen voldoet om vervolgzorg te bieden aan pasgeborenen die in een academisch ziekenhuis op een NICU (Neonatologische Intensive Care Unit) hebben gelegen.
 • Zorg volgens de NIDCAP-methode. De afdeling Neonatologie biedt een te vroeg geboren kind individuele ontwikkelingsgerichte zorg gebaseerd op dat wat het kind aankan. Bij de NIDCAP-methode wordt onder andere rekening gehouden met de invloed van omgevingsfactoren zoals licht en geluid op de ontwikkeling van prematuur geboren baby's. De baby's worden zoveel mogelijk beschermd tegen deze invloeden waarbij gebruik wordt gemaakt van middelen om de ontwikkeling te bevorderen en stress tegen te gaan. Niet alleen de baby, maar het hele gezin staat bij deze methode centraal. Ouders worden bij alle zorg betrokken.
 • Mogelijkheid tot inroomen. De afdeling beschikt over 13 eenperssoonssuites en 2 tweelingsuites waar één van de ouders kan blijven slapen. Ouders kunnen zo dag en nacht bij hun kind zijn. Als een moeder inroomt als je ze nog kraamvrouw is, wordt de kraamzorg geleverd door het Geboortehotel.
  Tevens zijn er nog 2 zalen die plek bieden voor maximaal vier kinderen.
 • Gecombineerde suites moeder-kind. Er zijn twee kamers waarbij de zorg voor moeder en kind gecombineerd wordt door de afdeling Neonatologie en de afdeling Verlos/Kraam. Hier kunnen moeders en kinderen samen verblijven wanneer de moeder zelf nog te ziek is om voor haar kind te zorgen, en het kind niet al te ziek is.
  De moeder wordt verzorgd door de verpleegkundigen van de verlosafdeling, het kind krijgt zorg van de verpleegkundigen van de Neonatologie.
 • Geboortehotel. In het JKZ is het Geboortehotel waar ouders kunnen verblijven zolang de moeder nog kraamvrouw is.
 • Ronald McDonaldhuis. Als enige perifere ziekenhuis in Nederland heeft het JKZ ook een Ronald McDonaldhuis, waar ouders, broertjes en zusjes kunnen logeren, zodat het hele gezin bij elkaar kan blijven.
 • Borstvoeding. Op de Neonatologie werken twee lactatiekundigen die de moeder met raad en daad kunnen bijstaan bij het starten van de borstvoeding, helpen wanneer het niet goed loopt, advies geven over borstvoeding en kolven.
 • PREVOS. Vanuit de afdeling is er een mogelijkheid om de prematuur geboren baby mee naar huis te nemen voordat hij/zij alle voedingen zelf kan drinken. Ouders leren zelfstandig sondevoeding te geven, zodat ze hun kind eerder mee naar huis kunnen nemen. Prevos staat voluit voor Prematuren met vervroegd ontslag met sondevoeding.
 • Familiy Centered Care (FCC). De afdeling werkt volgens de principes van Familiy Centered Care (FCC). Bij FCC staan de behoeften en het belang van de zieke pasgeborenen en zijn/haar gezin voorop. De medewerkers van het medische- en verpleegkundig team coachen ouders in de zorg waarbij de ouders de gedeelde regie hebben voor hun kind.
 • Nazorgpoli. De nazorgpoli is een poli waar kinderen naar toe gaan, die voor de 32 weken zijn geboren. Wanneer deze kinderen worden ontslagen, kunnen de ouders ervoor kiezen niet naar het reguliere ConsultatieBureau te gaan, maar naar de nazorgpoli te komen. Hier wordt het kind door meerdere disciplines gezien.
  Zo kunnen ouders alle afspraken in het ziekenhuis doorlopen, i.p.v. steeds weer naar een andere instantie te moeten komen.
 • Lotgenotencontact. Ook biedt de Neonatologie de mogelijkheid aan ouders zich aan te sluiten bij de VOC (Vereniging Ouders Couveuse kinderen). Eens per maand wordt er een avond georganiseerd waarop ouders andere ouders kunnen ontmoeten die ook een te vroeg geboren kind hebben. Verpleegkundigen geven voorlichting en er wordt altijd een onderwerp uitgelicht om over te praten. Ouders kunnen hier met al hun vragen terecht.

Wie werken er op de afdeling Neonatologie?

Op de afdeling werken vier Neonatologen, twee Verpleegkundig Specialisten en een team van ruim veertig gespecialiseerd verpleegkundigen. Er wordt intensief samengewerkt met andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, oogarts, maatschappelijk werker en logopedist.

Haga Juliana Geboortecentrum

De afdeling Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis maakt samen met de afdeling Gynaecologie en Verloskunde, 17 verloskundigenpraktijken en het GeboorteHotel Haga deel uit van het Haga Juliana Geboortecentrum.