Pedagogische Zorg

Onderdeel van de zorg in het ziekenhuis is de pedagogische (opvoedkundige) zorg. De pedagische zorg werkt nauw samen met verpleegkundigen en artsen en kan kinderen (met ouders) begeleiden tijdens de opname of tijdens een onderzoek. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de opnamereden en van de hulpvraag.

Ingrijpend

Het doel van de pedagogische zorg is de opname en/of een ziekenhuisbezoek voor het kind en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Het ziekenhuis kan voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis zijn. Zo kunnen kinderen angstig zijn voor bepaalde behandelingen en/of onderzoeken. De Pedagogische Zorg kan dit tijdig signaleren en helpen hier mee om te gaan.

Problemen thuis

Soms doen zich thuis problemen voor die een reden kunnen zijn voor een opname in het ziekenhuis. Ook dan biedt de Pedagogische Zorg ondersteuning.