Schisisteam

Bij een kind met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) kunnen er afwijkingen op verschillende gebieden voorkomen. De meeste universitaire ziekenhuizen hebben een team gevormd dat kinderen met dergelijke afwijkingen behandelt; het zogenaamde 'Schisisteam'.

Het schisisteam van het HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis werkt samen met het schisisteam van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Samenstelling

In het schisisteam werken de volgende specialismen samen:

  • Plastische chirurgie
  • Orthodontie
  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
  • Kaakchirurgie
  • Kindergeneeskunde
  • Klinische genetica
  • Tandheelkunde
  • Logopedie
  • Psychologie