2018

Onrechtmatig raadplegen patiëntendossier

05 april 2018

Uit eigen onderzoek van het HagaZiekenhuis is gebleken dat enkele tientallen medewerkers onrechtmatig in een patiëntendossier hebben gekeken. Het HagaZiekenhuis is hiervan geschrokken, want het hecht zeer groot belang aan het waarborgen van de privacy van patiënten. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat alleen bevoegde medewerkers hun dossier raadplegen.

De behandelaar heeft de patiënt om wie het gaat geïnformeerd en excuses gemaakt namens het ziekenhuis. Tegen betreffende medewerkers worden disciplinaire maatregelen genomen. Zekerheidshalve is ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. Het onderzoek is half maart gestart en zal naar verwachting half april zijn afgerond.

Om de privacy te waarborgen hanteert het ziekenhuis duidelijke gedragsregels op het gebied van informatiebeveiliging. Die zijn ook bekend bij medewerkers. Zij worden hierover vanaf hun indiensttreding geïnformeerd. Zij tekenen ook voor geheimhouding in hun arbeidscontract. Daarnaast zijn hulpverleners gebonden aan de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet BIG. Ook zijn zij gebonden aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), die bepaalt dat alleen bevoegde functionarissen patiëntendossiers mogen raadplegen van de patiënten die ze behandelen.

Beleid informatiebeveiliging

Het HagaZiekenhuis houdt permanent alle login-gegevens bij van medewerkers die patiëntendossiers raadplegen. Dat is conform het beleid van Informatiebeveiliging volgens de NEN 7513. Het ziekenhuis controleert periodiek of dossiers door bevoegde medewerkers worden geraadpleegd. In geval van twijfel wordt zorgvuldig onderzoek ingesteld. Hierbij wordt hoor- en wederhoor toegepast. Indien blijkt dat ten onrechte een dossier is geraadpleegd, wordt een disciplinaire maatregel opgelegd.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2018februari 2018maart 2018april 2018mei 2018juni 2018juli 2018augustus 2018september 2018oktober 2018november 2018december 2018
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook