2018

Sterftecijfer HagaZiekenhuis lager dan landelijk gemiddelde

20 december 2018

Het aantal sterfgevallen in het HagaZiekenhuis was de afgelopen jaren lager dan het Nederlands gemiddelde. In 2017 bedroeg de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) 93. Over de jaren 2015-2017 was de HSMR 95. Als het cijfer lager is dan 100 (het landelijk gemiddelde), dan heeft een ziekenhuis minder sterfgevallen dan verwacht. De lagere sterftecijfers waren o.a. bij het specialisme oncologie en het Haga Juliana Geboortecentrum. De voorlopige cijfers voor 2018 laten een verdere verlaging zien.

De sterftecijfers worden berekend door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van de gegevens van 77 Nederlandse ziekenhuizen. Zij maakt daarbij gebruik van een meetmodel, de HSMR. Dit model zet de werkelijke sterfte af tegen de verwachte sterfte. Bij de verwachte sterfte houdt het CBS rekening met factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden, zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, zwaarte hoofddiagnose, nevendiagnosen, opname-urgentie, herkomst patiënt, jaar van ontslag en maand van opname.

Het meetmodel geeft inzicht in het totale sterftecijfer van een ziekenhuis en is de optelsom van de sterftecijfers per groep aandoeningen. Over de jaren 2015-2017 had het HagaZiekenhuis in 3 groepen een sterftecijfer dat significant lager lag dan het Nederlands gemiddelde. Het gaat om nieuwvormingen (o.a. goed- en kwaadaardige kanker en bloedziekten), aandoeningen ontstaan in perinatale periode en letsel & vergiftiging. In één groep (niet nader omschreven en overige aandoeningen die de gezondheid negatief beïnvloeden) was het cijfer significant hoger.

Lees meer over de sterftecijfers op deze pagina.

 

 

 

Nieuwsoverzicht

januari 2018februari 2018maart 2018april 2018mei 2018juni 2018juli 2018augustus 2018september 2018oktober 2018november 2018december 2018
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook