Kernwaarden

Het HagaZiekenhuis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg in al haar facetten. De belangrijkste kernwaarden van het HagaZiekenhuis zijn zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.

Zorgzaamheid

zorgzaamheid

Het voortdurend streven naar medische topkwaliteit vindt het HagaZiekenhuis bij uitstek een teken van zorgzaamheid. Daar komt een patiënt immers voor. In alles wat wij doen staat 'zorgzaamheid' dan ook voorop.

 

 

 

 

 

 

Innovatie

innovatie

Het HagaZiekenhuis streeft continu naar verbetering in de verpleegkundige en medisch-specialistische zorg. Het HagaZiekenhuis neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door alle medisch-specialistische basiszorg op een zo hoog mogelijk niveau te bieden. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich op specifieke topklinische gebieden, zoals het kinderziekenhuis en de hart-, trauma-, dialyse- en orthopediecentra.
Maar het HagaZiekenhuis wil ook op andere gebieden voorop lopen. Door te bouwen aan een goede en transparante organisatie, door te investeren in opleidingen voor medewerkers en goede ICT-faciliteiten, maar ook door goede gebouwen te realiseren waarin patiënten en medewerkers zich thuis voelen.

 

Samenwerking

Samenwerking

Een hoge zorgkwaliteit vereist een goede samenwerking. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Het HagaZiekenhuis investeert daarom in een goede samenwerking met andere partners in de zorg, zoals andere zorginstellingen, verwijzers, verzekeraars en zorgautoriteiten. Dit alles komt de patiënt ten goede. Verder werkt het ziekenhuis steeds meer samen met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld op het gebied van topklinische opleidingen en zorg.