Locaties

Het HagaZiekenhuis is het grootste ziekenhuis in de regio Haaglanden. Het beschikt over vrijwel alle specialismen en werkt op twee locaties en een buitenpolikliniek:

Locatie Leyweg

Locatie Leyweg 2017

De locatie Leyweg in de wijk Leyenburg is de grootste vestiging van het HagaZiekenhuis. De hoofdingang zit aan het Els Borst-Eilersplein 275.
Op deze locatie zijn ook het Spoedplein, een operatiecomplex, een moderne Intensive Care en het Hartcentrum gevestigd.
Bijna alle specialismen houden hier spreekuur.

Spoedplein

Spoedplein

Het Spoedplein is onderdeel van locatie Leyweg maar heeft een eigen ingang en adres: Charlotte Jacobslaan 10.
In het Spoedplein bevinden zich alle vormen van acute zorg onder één dak. Het herbergt de grootste en modernste Spoedeisende Hulp van de regio, een HuisArtsenPost, een SpoedApotheek en er is een directe verbinding met de Acute Opname en Diagnostiek Afdeling (AODA). De SEH wordt bij rampen in de regio Haaglanden ook als traumacentrum gebruikt.

Juliana Kinderziekenhuis

Juliana Kinderziekenhuis intrieur

Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) is onderdeel van het HagaZiekenhuis en bevindt zich op locatie Leyweg. Het is bereikbaar via de hoofdingang (Els Borst-Eilersplein 275). Dit is het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. In het JKZ zijn alle voorzieningen afgestemd op kinderen. Voor onderzoek en behandeling hoeven kinderen bijna nooit naar een afdeling voor volwassenen, zoals in de meeste andere kinderziekenhuizen wel het geval is. Dit zorgt ervoor dat het JKZ voor kinderen en hun ouders een prettige omgeving is.

Locatie Sportlaan

Locatie Sportlaan

De locatie Sportlaan ligt tegen de duinen van de Haagse Vogelwijk aan. Op deze locatie ligt het accent op de planbare zorg.
Een aantal specialismen houden op deze locatie spreekuur.

 

 

 

Buitenpolikliniek Zorgplein Westland

Zorgplein Westland

Op het Zandeveltplein in 's-Gravenzande bevindt zich het Zorgplein Westland. Polikliniek Reumatologie houdt hier spreekuur in apotheek De Klipper.