Visie op verplegen

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) heeft samen met de Raad van Bestuur, Medische Staf, en Ondernemingsraad een visie op verplegen ontwikkeld die gebaseerd is op onze kernwaarden zorgzaamheid, innovatie, samenwerking.

Care

Cure

Core

Mens

De verpleegkundige leert de patiënt als mens kennen door een relatie op te bouwen vanuit menslievendheid

De verpleegkundige is de spil tussen het multidisciplinaire team en de patiënt

De verpleegkundige handelt vanuit een beroepshouding volgens de zorgethische benadering

Gezondheid

 

De verpleegkundige is partner in het zoeken naar evenwicht in gezondheid en welzijn

De verpleegkundige signaleert veranderingen in de gezondheidstoestand, interpreteert deze en onderneemt actie

De verpleegkundige gebruikt kwaliteitsindicatoren

Omgeving

De verpleegkundige betrekt de belangrijke naaste(n) van de patiënt in het zorgproces

De verpleegkundige bewaakt mede de menswaardige toepassing van technologie

De verpleegkundige handelt volgens standaarden voor veilige zorg

Verpleeg-
kunde

De verpleegkundige werkt volgens principes van methodisch handelen

De verpleegkundige werkt volgens Evidence Based Practice-standaarden

De verpleegkundige is kritisch ten opzichte van het professioneel handelen