ANBI

Algemene gegevens

Stichting HagaZiekenhuis
De stichting HagaZiekenhuis is onderdeel van de stichting Reinier Haga Groep.

Postadres

Postbus 40551
2504 LN Den Haag

Bezoekadressen

Els Borst-Eilersplein 275                       Sportlaan 600                         
2545 AA Den Haag                                  2566 MJ Den Haag

Webadres

www.hagaziekenhuis.nl
https://reinierhaga.nl/

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer 813853722
KvK-nummer 27268552
AGB code 06010862

Doelstelling

De stichting HagaZiekenhuis heeft ten doel: in het algemeen, de bevordering van de gezondheidszorg, al dan niet in samenwerking met anderen in de ruimste zin van het woord; meer in het bijzonder beoogt de stichting ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medisch, paramedisch en verpleegkundige zorg behoeven.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuurders en hun functies

De heer mr. dr. R. de Folter, Directievoorzitter a.i. stichting HagaZiekenhuis, Lid Raad van Bestuur a.i Reinier Haga Groep.
De heer dr. H.K Ronday, Directeur medische zaken stichting HagaZiekenhuis.

Beloningsbeleid

Bestuurders HagaZiekenhuis

De beloning van de leden van de directie vindt plaats conform WNT.

Bestuurders Reinier Haga Groep

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform WNT.

Raad van Toezicht

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. Er wordt, zowel door Raad van Toezicht als door Raad van Bestuur en Directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Personeel

Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen.

Overige linken

Jaarverslag HagaZiekenhuis

Jaarverslag Reinier Haga Groep

Beleidsplan

(Tweejarenplan 2016-2018)