ISO 15189

RvA logoDe Raad voor de Accreditatie (RvA) heeft aan zowel LabWest als de afdeling Pathologie en de Medische Microbiologie de ISO 15189 accreditatie toegekend. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij de kwaliteit van de geleverde diensten en werkprocessen heeft bekeken en beoordeeld als zijnde goed.

Welk specialisme?

LabWest

Deze accreditatie geldt voor de laboratoria en bloedafname op alle locaties van LabWest (waaronder HagaZiekenhuis locaties Leyweg en Sportlaan). Daaronder vallen ook de trombosezorg en de zogenoemde 'sneltesten voor bloed en urine (POCT: point of care testing - hiervoor is de norm ISO 22870).

Met deze accreditatie stapt LabWest over van de oude Nederlandse CCKL norm naar de (strengere) internationale kwaliteitsnorm. Deze overstap is voor alle medische laboratoria de komende jaren verplicht. LabWest hoort bij de groep die als eerste de overstap weet te maken.

Door het nieuwe - en nu geaccrediteerde - kwaliteitssysteem stapt LabWest over naar een praktijk van reduceren van risico's, continue verbeteringen en preventieve acties. Hiermee kan de patiëntenzorg steeds verder verbeterd worden.

Pathologie

Ook de Pathologie is in 2017 van de oude CCKL norm naar de (strengere) internationale kwaliteitsnorm ISO 15189 overgestapt.

Medische Microbiologie Rv A M244_v2

Op 21 december 2017 is de Medische Microbiologie geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor ISO15189:2012 onder accreditatienummer M244.

Hoe lang is de accreditatie geldig?

  • De accreditatie voor LabWest is afgegeven op 29 april 2015 en is geldig tot 1 mei 2019.
  • De accreditatie voor de Medische Microbiologie is afgegeven op 21 december 2017 en is geldig tot 1 januari 2022.