WHO-Unicef certificaat Zorg voor Borstvoeding

ZorgvoorborstvoedingMet dit certificaat laat het HagaZiekenhuis zien dat de kraam- en verloskundeafdeling, Neonatologie en de zuigelingenafdeling (MCU) werken volgens de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding van de WHO en UNICEF. Ook wordt hiermee aangetoond dat het HagaZiekenhuis zijn processen en beleid borgt. De nieuwste criteria en standaarden worden daarin meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn het inmiddels in Nederland breed toepassen van huid-op-huidcontact, voorlichting over en gebruik van (fop)spenen, voeden op verzoek, rooming-in en samenwerking in de keten.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) hebben in 1991 het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd om te bevorderen, dat baby's waar ook ter wereld vanaf de geboorte borstvoeding kunnen krijgen. De bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding is wereldwijd een prioriteit voor de volksgezondheid. Het is een van de meest effectieve manieren om de gezondheid van kinderen te verbeteren.

Welke specialismen?

het borstvoedingscertificaat is uitgereikt aan de specialismen: Lactatiekundig consult, Haga Juliana GeboortecentrumVerloskunde en Neonatologie.

Hoe lang is het certificaat geldig?

Het HagaZiekenhuis ontving dit certificaat voor het eerst op 15 maart 2009, vervolgens in 2012 en opnieuw in 2015. Het certificaat is vier jaar geldig, tot december 2019.