Maatschappelijke rol

Het HagaZiekenhuis vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Den Haag en in de Haagse regio. Het verzorgingsgebied van het HagaZiekenhuis omvat bijna 300.000 inwoners. Met zo'n 3.800 medewerkers is het ziekenhuis een van de grotere werkgevers in de regio Haaglanden. We zijn ook een belangrijke speler in de regionale economie. Het ziekenhuis besteedt jaarlijks ruim € 100 miljoen aan de inkoop van goederen en diensten. 

Deze cijfers maken duidelijk dat het HagaZiekenhuis in de regio Haaglanden veel meer doet dan alleen het leveren van gezondheidszorg. De organisatie heeft een belangrijke sociale en economische rol in de maatschappij. De verantwoordelijkheid die bij deze rol hoort, nemen we zeer serieus.

De rol als goed werkgever bijvoorbeeld. Door de aandacht die het HagaZiekenhuis besteedt aan gezondheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, hebben we sinds 2006 het laagste ziekteverzuim van de Topklinische Opleidingsziekenhuizen van Nederland. Bovendien biedt het HagaZiekenhuis een aantrekkelijk pakket van aanvullende arbeidsvoorwaarden bovenop de CAO.

Ook onze rol in de wijken waar onze gebouwen staan en de belangen van de bewoners nemen we serieus. Het HagaZiekenhuis werkt nauw samen met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaars bij de stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het ziekenhuis. Daarbij zijn de leefbaarheid van onze omgeving, onze invloed op het milieu, maar ook de bereikbaarheid van het ziekenhuis onderwerpen waar we veel aandacht aan besteden. Het HagaZiekenhuis heeft in 2009 het convenant Bereikbaar Haaglanden ondertekend. Het ziekenhuis heeft een actief vervoersbeleid en stimuleert medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen.

Daarnaast wordt de economische bedrijvigheid in de wijk bevorderd door de realisatie van een zorgboulevard in en voor het ziekenhuis. Zo probeert het HagaZiekenhuis een bijdrage te leveren aan het krachtwijkenbeleid van de gemeente.

Het HagaZiekenhuis houdt zich niet alleen aan de wet- en regelgeving rond milieuzorg, maar doet, zo mogelijk, meer. Specifieke speerpunten en doelstellingen van afgelopen jaren en voor komende jaren zijn er op het gebied van (ver)nieuwbouw, afvalpreventie en vervoer.

Bij de nieuwbouw en de verbouwing van de locaties is het uitgangspunt om materialen, processen en technologieën te gebruiken die positieve - of zo min mogelijk negatieve - effecten hebben op mens, dier en milieu.
In het kader van afvalpreventie is het streven de hoeveelheid restafval en het papierverbruik te reduceren. Ook werkt het HagaZiekenhuis aan een verbeterde bewustwording bij zijn medewerkers.

Tot slot draagt het vervoersbeleid voor de ziekenhuismedewerkers bij aan een beter milieu.