Klachten, suggesties en complimenten

Iedereen die bij het HagaZiekenhuis werkzaam is, doet zijn best u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. In dat geval is er sprake van een klacht.

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar niet voor ons ziekenhuis. Wij willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid de kwaliteit van onze zorg te verbeteren waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Bespreken met de betrokkene

Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt en probeert op te lossen met de persoon die het betreft. Dat geeft degene die uw klacht heeft veroorzaakt de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Schakelt u liever een derde in, dan kunt u terecht bij een van onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris (KF) kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing voor uw klacht. De KF brengt in een gesprek met u uw klacht in kaart, waarna de mogelijkheden voor afhandeling worden besproken en toegelicht. De KF stelt zich onpartijdig op, heeft geheimhoudingsplicht en handelt in overleg met u de klacht af.

Klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht met behulp van de KF op te lossen, dan kunt u uw klacht via de KF schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de Reinier Haga Groep. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door het ziekenhuis, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Contact met de klachtenfunctionaris

In het HagaZiekenhuis werken 2 KF's. Zij zijn bereikbaar:

 • van maandag tot en met vrijdag
 • tussen 9.00 en 17.00 uur
 • via telefoonnummer: (070) 210 2547 of (070) 210 1814.
 • E-mailadres: klachten.suggesties@hagaziekenhuis.nl
 • Postadres:
  HagaZiekenhuis
  t.a.v. Klachtenfunctionaris
  Postbus 40551
  2504 LN Den Haag

Aansprakelijkstelling

Wanneer u van mening bent dat u door het ziekenhuis schade heeft geleden en u vraagt hiervoor een financiële vergoeding, dan stelt u de directie daarvan schriftelijk op de hoogte. De directie legt uw aansprakelijkstelling voor aan de verzekeraar van het ziekenhuis. De verzekeraar behandelt uw aansprakelijkstelling en bericht u over de uitkomst. Als u het niet eens bent met die uitkomst, dan kunt u uw geschil aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen voorleggen.

Voor informatie over overige klachtinstanties kunt u contact opnemen met de KF. De volledige klachtenregeling kunt inzien via deze link.

 

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein