Vooronderzoek

Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind tijdens de dagbehandeling onder narcose wordt gebracht, vindt er altijd eerst een vooronderzoek plaats. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door een ansethesioloog en een kinderarts.
Bij een eerder bezoek aan de polikliniek geeft de arts u een witte envelop mee. In deze envelop zit een vragenformulier. Neem dit ingevulde vragenformulier mee naar het vooronderzoek.

Via Bureau opname krijgt u een telefonische of schriftelijke oproep voor het vooronderzoek en de operatie. Het vooronderzoek vindt meestal 1 a 2 weken voor de operatie plaats.

Wat gebeurt er tijdens het vooronderzoek?

Tijdens het vooronderzoek wordt uw kind gewogen, gemeten en lichamelijk onderzocht. De kinderarts bespreekt met u het vragenformulier. Als uw kind medicijnen gebruikt, overleg dan met de kinderarts of uw kind de medicijnen voor de dagbehandeling mag gebruiken.

De anesthesioloog beoordeelt of de gezondheid van uw kind de behandeling onder narcose toelaat. Ook bespreekt de anesthesioloog met u hoe uw kind narcose krijgt toegediend en vraagt uw toestemming daarvoor. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Eventueel wordt er tijdens het vooronderzoek op het laboratorium bloedonderzoek gedaan. Wanneer u twee dagen na het vooronderzoek geen bericht van het ziekenhuis krijgt, is de uitslag van het onderzoek goed.

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein