Veelgestelde vragen over de bouwwerkzaamheden rond locatie Leyweg

Wat gebeurt er op het terrein rondom het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg?

Heijmans bouwt hier woningen in opdracht van de gemeente Den Haag. Het project heet De Schoone Ley.

Komen er in de nieuwe situatie parkeerplaatsen voor bezoekers?

Er komt een parkeergarage voor bezoekers en medewerkers.

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Tot 2020 worden er woningen en een centraal plein gebouwd.

De Escamplaan wordt opnieuw ingericht.

Het Florence Nightingale Park achter het ziekenhuis wordt opgeknapt.

Blijft het OV-knooppunt goed bereikbaar?

Er blijft een looproute van het OV-knooppunt naar de ingang van het ziekenhuis.

Is de looproute altijd goed begaanbaar?

De gemeente zorgt samen met de aannemer voor de toegankelijkheid van de looproute.

Blijft het aantal parkeerplaatsen hetzelfde?

Ja. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Waar kunnen patiënten en bezoekers parkeren?

Patiënten en bezoekers kunnen parkeren op de parkeerterreinen links (P3) en rechts (P2) van de toegangsweg naar het ziekenhuis.

Waar parkeren de medewerkers van het ziekenhuis?

Medewerkers parkeren in de parkeergarage onder het ziekenhuis en op de parkeerplaats links van de toegangsweg (P3).

Waar zijn de parkeerplaatsen voor gehandicapten?

Er zijn parkeerplaatsen voor gehandicapten op de parkeerplaats rechts van de toegangsweg (P2).

Moet ik rekening houden met extra reistijd?

Ja, houd rekening met extra reistijd. Er is maar 1 toegangsweg, via de Leyweg, naar het parkeerterrein. Daardoor kan het tijdens spitsuren drukker zijn. Ook kan het zijn dat u iets langer moet lopen omdat de parkeerplaats wat verder afligt van de ingang van het ziekenhuis.

Hoe gaat het als ik iemand wegbreng of ophaal?

Iemand wegbrengen of ophalen kan via de oprit aan de Leyweg. Er is een keerlus bij de hoofdingang. Daar mag u de auto heel even laten staan. Als de patiënt binnen is, kunt u de auto op de parkeerplaats zetten.

Is de capaciteit van toegangswegen rond het ziekenhuis voldoende voor het verkeer naar de nieuwbouw?

Ja. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan.

Kunnen de ambulances er altijd gewoon door?

Ja. Er wordt voor gezorgd dat ambulances het Spoedplein altijd kunnen bereiken.

Hoe is de ingang van het Spoedplein bereikbaar?

Het Spoedplein is bereikbaar via de Escamplaan.

Komen er duidelijke(r) borden om aan te geven waar je moet zijn?

De aannemer zet waar nodig borden neer. Houd er rekening mee dat de situatie anders kan zijn dan u gewend bent

Komt er een beveiligde fietsenstalling voor patiënten en bezoekers?

Nee, er is een onbeveiligde fietsenstalling.

Wat doen het ziekenhuis en de gemeente om te voorkomen dat medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis in de wijk parkeren?

Er is een fiscaal aantrekkelijke regeling voor OV en voor aanschaf van een fiets.

Parkeerabonnementen zijn duurder naarmate medewerkers dichter bij wonen.

Waar vind ik meer informatie?

Op onze website www.hagaziekenhuis.nl/bereikbaarheid, Facebook en Twitter plaatsen we regelmatig berichten over de actuele situatie.

Op www.deschooneley.nl vindt u meer informatie over de bouw van de woningen.