School

In het Juliana Kinderziekenhuis kunnen kinderen van 5 tot 18 jaar naar school. Het is voor (chronisch) zieke kinderen die langer dan een week zijn opgenomen. De kinderen volgen het programma van hun eigen school. De docente van het Juliana Kinderziekenhuis neemt contact op met de leerkracht van de eigen school om te overleggen welke lesstof het beste kan worden aangeboden.

Waarom de JKZ-school?

School zorgt voor autonomie en legt de verbinding met het gezonde leven van een kind. Patiënten van het JKZ worden daarom gestimuleerd om deel te nemen aan de JKZ-school.

Wat zijn de lesdagen?

De onderwijsbegeleiding is maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 14.30 uur.

Wie geeft het onderwijs?

Docente Yvon van Velzen verzorgt het onderwijs. Indien het druk is krijgt zij hulp van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO).

Hoe meld je je aan voor de school?

De kinderen die in aanmerking komen voor de school worden aangemeld door de pedagogisch medewerkers, artsen of verpleegkundigen.

Waar is de JKZ-school?

In de multifunctionele ruimte van het Paviljoen (op de eerste etage van het JKZ) is de JKZ-school.
Als kinderen vanwege hun aandoening niet in contact mogen komen met andere patiënten dan vindt de begeleiding en het onderwijs op de kamer plaats.

Patiënten JKZ kunnen 'gewoon' naar school

Naar school? Als je ziek bent? "Ja, mits het kan", zegt allround docent Yvon van Velzen. "School zorgt voor autonomie en legt de verbinding met het gezonde leven van een kind. Daarom worden patiënten van het JKZ gestimuleerd om deel te nemen aan de JKZ-school."

In de multifunctionele ruimte van het Paviljoen (op de eerste etage van het JKZ) vindt de onderwijsbegeleiding plaats. Kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen hier onderwijs volgen bij Yvon. Ze probeert de lessen zo veel mogelijk door te laten lopen zoals de kinderen die in hun klas zouden hebben gehad. Yvon: "De kinderen volgen het programma van hun eigen school en de scholen blijven ook verantwoordelijk; zij leveren het werk aan. Ik faciliteer dat ze hier van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 14.30 uur aan school kunnen werken."

Op de kamer

Omdat sommige patiënten niet met andere kinderen in contact mogen komen vanwege hun aandoening, geeft Yvon ook begeleiding en onderwijs op de kamer. "Dan verdeel ik mijn tijd tussen het klasje in het Paviljoen en de kinderen die in bed verblijven. Op de kamer maak ik afspraken over wat het kind gaat doen en later kom ik terug om te kijken hoe het gaat. En als het heel druk is, krijg ik back-up vanuit het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)."

JKZ_School _9053

Langdurig ziek

De JKZ-school wordt gecoördineerd door onderwijsadviseur Katie Gramsbergen van het HCO.
Katie: "De kinderen die hier op school komen, worden aangemeld door de pedagogisch medewerkers, artsen of verpleegkundigen. Ze zijn meestal langdurig (en/of chronisch) ziek. Zo is hier bijvoorbeeld een meisje met een ernstige longziekte dat elke twee maanden twee tot drie weken in het ziekenhuis moet zijn voor behandelingen. Zo'n meisje mist structureel veel onderwijs. Maar het kan bijvoorbeeld ook een kind zijn met een blindedarmontsteking die lang duurt of een kind dat een knieoperatie heeft gehad. Als een kind een week of korter hier blijft, komt de JKZ-school meestal niet in beeld. Ook als een kind zich te ziek voelt en bijvoorbeeld steeds moet overgeven, gaan we zo'n kind natuurlijk niet naar het klasje slepen. Maar zodra het weer mogelijk is of als een kind zich een beetje gaat vervelen, proberen we hen in overleg met de ouders toch weer voor school te interesseren. Yvon neemt dan contact op met de leerkracht van de eigen school om te overleggen welke lesstof het beste kan worden opgepakt. Zo kan het onderwijs in het JKZ doorgaan en weet de school wat in het ziekenhuis is gebeurd."

KPN Klasgenoot

Sommige chronisch zieke kinderen hebben 'KPN Klasgenoot': dan kan er via een webcam contact gemaakt worden met school en kan een kind op afstand toch 'in de eigen klas zijn'. De laptop gaat mee naar het JKZ en in overleg met alle betrokkenen in het ziekenhuis en op school wordt er gekeken in hoeverre deelname aan het onderwijs op de eigen school haalbaar is.

Vwo-examen Grieks

Yvon is nu voor het vierde jaar als docent aan het JKZ verbonden. "Ik vind mijn werk heel leuk. Het is erg gevarieerd door al die verschillende leeftijden en andere scholen die de leerlingen bezoeken. En ik vind het mooi om een rol te spelen in het leven van deze zieke leerlingen. De uitdaging is om zowel kinderen van 5 als tieners die net voor hun vwo-examen Grieks zitten, op een goede manier te ondersteunen en begeleiden. Of school op te pakken met kinderen voor wie niet meteen schoolspullen beschikbaar zijn."
Katie: "Vroeger betekende ziek zijn dat je rust moest nemen; nu vinden we dat je beter gezond bezig kunt blijven. En school verbindt het kind met zijn gezonde leven."

Aangepast programma

Wanneer na ontslag uit het JKZ blijkt dat een kind nog niet terug naar school kan, of door de ziekte al een onderwijsachterstand heeft opgebouwd, kan een onderwijsadviseur OZL (onderwijsondersteuning zieke leerlingen) van het HCO, in overleg met school en ouders, een aangepast onderwijsprogramma opstellen. Zo kan na de ziekenhuisopname in het JKZ  het onderwijs weer worden afgestemd op de behoefte van het kind.

 

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein